Język turecki Artaga

– w kameralnych grupach
– indywidualnie
– poziomy zaawansowania A1-C2